บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559 (The National and International Graduate Research Conference 2016) วันศุกร์ที่  15  มกราคม พ.ศ. 2559  ณ อาคารพจน์  สารสิน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://conference.kku.ac.th/ingrc2016/  หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณรัตติยากร  วิมลศิริ  โทรศัพท์  043-202420 ต่อ 42423