วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง ส่งเสริมพัฒนาการอย่าง ให้เด็กไทยเก่งรอบด้าน

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง ส่งเสริมพัฒนาการอย่าง ให้เด็กไทยเก่งรอบด้าน ระหว่างวันที่  1-2  ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมเฟื่่องฟ้า อาคารเรียน 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000  บาท  รับสมัครบัดนี้ถึงวันที่  23  พฤศจิกายน  2558  สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนงรัตน์  มั่งคั้ง โทร. 097-2564771