สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24 เรื่อง การดูแลผู้สูงวัยในทศวรรษหน้า : ประเด็นท้าทายสำหรับพยาบาล

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่  24 เรื่อง การดูแลผู้สูงวัยในทศวรรษหน้า : ประเด็นท้าทายสำหรับพยาบาล ในวันที่  18-19  กุมภาพันธ์  2559  ณ ห้องราชาบอลรูม  อาคาร 2 ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นพาเลช (โบ๊เบ๊ทาวเวอร์) มหานาค  ถนนดำรงรักษ์  เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-4110329