กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่  24  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใตหัวข้อ Smart Medical Sciences Smart Life : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์  ระหว่างวันที่  21-23  มีนาคม  พ.ศ. 2559  ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dmsc.mop.go.th  และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันที่  15  มกราคม  พ.ศ. 2559    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองแผนงานและวิชาการ โทร. 02-9510000 ต่อ 99187, 99080  โทรสาร. 02-5899868