การจองชุดครุยมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ประกาศ : นาย ทรรศนะ สาระสินธุ์

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การจองชุดครุยมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
  - มหาบัณฑิต สามารถทำการจองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
   - ดุษฎีบัณฑิต สามารถทำการจองชุดครุยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559  
   - แบบฟอร์มสำหรับจองชุดครุย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University