สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ  ครั้งที่  10  ประจำปี 2559 เรื่อง เคลื่อนวงล้อคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉิน    ระหว่างวันที่  30  มีนาคม - 1 เมษายน  พ.ศ. 2559  ณ  อาคารอิมแพคฟอรั่ม  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  www.niems.go.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณพรธิดา  แย้มพยนต์  โทร. 080-7831669  และคุณเปรมสิณี  คำใบสี  โทร. 091-5761886