ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคต้น แบบเต็มเวลา (แผน ก) สำหรับนิสิตรหัส 59 และ 58

ผู้ประกาศ : นาย ทรรศนะ สาระสินธุ์

วันที่ : 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคต้น แบบเต็มเวลา (แผน ก) สำหรับนิสิตรหัส 59 และ 58

รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University