ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก

เอกสารแนบ

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University