คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กและพนักงานขับรถยนต์

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 13 กันยายน พ.ศ. 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก และพนักงานขับรถยนต์ 


ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University