มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 4

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

  มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่  6-8  พฤศจิกายน  2560 ณ โีรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ (ซอยรางน้ำ) กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนิสรา  ธุวะคำ โทร. 095-830-9282 และคุณสุพรรณี  จันทโรชัย  โทร. 097-117-5041