ศูนย์นมแม่แห่งประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ รวมพลักสร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน (Sustaining Breastfeeding Together)

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

  ศูนย์นมแม่แห่งประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ รวมพลักสร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน (Sustaining Breastfeeding Together) ในระหว่างวันที่  8-10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม มณเฑียรริเวอร์ไซด์  ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่สอบถามได้ที่ คุณอัญชรี  พรหมสกุล / น.ส.วลินดา  เชื้อสมัน โทร. 081-8312202, 081-8312264