ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2560

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

  ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2560 เรื่อง "กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ"  ในระหว่างวันที่  24-25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  ณ ฉรงแรมเจริญธานีปริ้นเซส  จังหวัดขอนแก่น


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.senate.ubu.ac.th