ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม (Basic and Advance Course in Dementia Care)

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม (Basic and Advance Course in Dementia Care) ระหว่างวันที่  13-15  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  กรุงเทพ  สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 

http://med.mahidol.ac.th/nursing/