ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารและนักวิชาการศึกษา

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร และนักวิชาการศึกษา


** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก **


ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกในวัน เวลา ดังนี้

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
         เวลา 09.00 น. สอบภาคปฏิบัติ / ข้อเขียน ณ ห้อง N2304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
         เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
         เวลา 09.00 น. สอบภาคปฏิบัติ / ข้อเขียน  ณ ห้อง N2304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
         เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University