คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2561

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ และนำเสนอผลงาน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่  5-7  กุมภาพันธ์  2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ สนใจติดต่อ 053-935072, 053-221829