คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร และนักวิชาการศึกษา


** ประกาศผลการคัดเลือก **

ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 รายงานตัวเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้ที่งานบริหารบุคคล สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาทำการ

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University