คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 8 มกราคม พ.ศ. 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561


จำนวนทุนและรูปแบบของทุน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการผดุงครรภ์ จำนวน 1 ทุน

ทั้งนี้สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-30 มกราคม พ.ศ.2561 ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

** ประกาศรับสมัคร **


Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University