วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชี เชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่องการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม-นรีเวช

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 12 มกราคม พ.ศ. 2561

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชี เชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่องการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม-นรีเวช ระหว่างวันที่  31  มกราคม - 2 กุมภาพันธ์  2561 ณ ห้องประชุมอินทนนท์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  สนใจติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.ปลื้มจิต  โชติกะ  โทร.085-6224615  หรือ 053-121121-2 ต่อ 189