วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรืองการพยาบาลผุ้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 12 มกราคม พ.ศ. 2561

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรืองการพยาบาลผุ้ป่วยภาวะฉุกเฉิน  ระหว่างวันที่  2-4  เมษายน  พ.ศ. 2561  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถรรราชปรารภ  กรุงเทพฯ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณจิตสุภา  นิลประดิษฐ์  โทร. 096-9649259