คณะพยาบาลศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 19 มกราคม พ.ศ. 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ทั้งนี้สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561 ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102827 ในวันและเวลาทำการContact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University