มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ พยาบาลเวชปฏิบัติ สร้างสรรค์ ทันสมัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ พยาบาลเวชปฏิบัติ สร้างสรรค์  ทันสมัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในระวห่างวันที่ 7-11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  ณ ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-916386  มือถือ 089-2256558 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ ได้ที่ www.mfu.ac.th