โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

  โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ จำนวน  2 เรื่อง ดังนี้คือ

  1. การประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama- re-union 2018: What Infection Control Nurses Need to Know ในวันที่ 10-11  พฤษภาคม  2561  ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ  ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000  บาท

  2. การประชุมวิชาการเรื่อง Emergency Care 2018 (การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน) ในวันที่  4-8  มิถุนายน  2561  ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพ  ค่าลงทะเบียนก่อนวันที่  15  พฤษภาคม 2561 คนละ 5,500  บาท  หลังจากที่กำหนดคนละ 6,000  บาท

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-201-1512 , 02-201-1608