โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง บูรณาการสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพปฐมภูมิยุค Thailand 4.0

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

  โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง บูรณาการสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพปฐมภูมิยุค Thailand 4.0 ในวันที่  30 เมษายน - 4 พฤษภาคม  2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพ ค่าลงทะเบียนก่อนวันที่  12 เมาายน 2561  คนละ 5,500  บาท หลังจากที่กำหนดคนละ 6,000  บาท


สนใจติดต่อสอบถามข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ 02-201-1512, 02-201-1608