สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรือง Nursing Trends and Opportunities in Healthcare Technology

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 18 เมษายน พ.ศ. 2561

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรือง Nursing Trends and Opportunities in Healthcare Technology  ระหว่างวันที่  11-13  กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุม Conference Room 2 Hall 1- ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  กรุงเทพมหานคร  ค่าลงทะเบียนสมาชิกฯ คนละ 2,300  บาท  ไม่เป้นสมาชิกฯ คนละ 2,800  บาท  สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3541801-2 ต่อ 12