ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

ผู้ประกาศ : นางสาว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

วันที่ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561


ประกาศรับสมัคร
ใบสมัคร
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Form-R)
ใบติดหน้าซองเอกสารสำหรับส่งไปรษณีย์

Application form for international program

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University