คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ และพี่เลี้ยงเด็ก

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ และพี่เลี้ยงเด็ก


 **ประกาศรายชื่อ**

 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561

ตำแหน่งผู้ชปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

เวลา 09.00 น. สอบภาคปฏิบัติ ณ ห้อง N2304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะพยาบาลศาสตร์

เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์

ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก

เวลา 09.00 น. สอบคัดเลือก ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University