ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ และพี่เลี้ยงเด็ก

ผู้ประกาศ : นางสาว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

วันที่ : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก

ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 รายงานตัวเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้ที่งานบริหารบุคคล สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 14-27 มิถุนายน พ.ศ.2561 ในวันและเวลาทำการ


Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University