คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก 


** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก **

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์


Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University