คณะพยาบาลศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

  คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก (เพศหญิง) จำนวน ๒ อัตรา

          อัตราเงินเดือน ๑๓,๑๖๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          สำเร็จการศึกษาวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กปฐมวัยมาแล้วอย่างน้อย ๒ ปี หรือได้รับการฝึกอบรมการดูแลเด็กปฐมวัย 


          ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ งานบริหารบุคคล ชั้น ๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๑๐๒๘๒๗ ในวันและเวลาทำการ


 ** ประกาศรับสมัคร **
Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University