คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 ตำแหน่งอาจารย์

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 13 อัตรา

  

ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562 ถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102827 ในวันและเวลาทำการ

  

**ประกาศรับสมัคร****ใบสมัคร**


Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University