ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9

ผู้ประกาศ : นางสาว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

วันที่ : 10 มีนาคม พ.ศ. 2563ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 

กำหนดการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๙

กิจกรรม

กำหนดเวลา

สถานที่

ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร

1 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 63

Website คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

13 มีนาคม 63

Website คณะพยาบาลศาสตร์

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

15 มีนาคม 63

Website คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

16 มีนาคม 63

Website คณะพยาบาลศาสตร์

ชำระค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 24 มีนาคม 63

Website คณะพยาบาลศาสตร์

เปิดการอบรม

28 มีนาคม 63

Website คณะพยาบาลศาสตร์

เรียนภาคทฤษฎี (ส-อา)

28 มีนาคม – 14 มิถุนายน 63

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

ฝึกปฏิบัติ (จ-ศ)

15 มิถุนายน- 10 กรกฎาคม 63

โรงพยาบาลที่สถาบันกำหนด

ฝึกปฏิบัติ (จ-ศ)

13 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 63

โรงพยาบาลที่สถาบันที่ผู้เข้าอบรมสังกัด

ปิดการอบรม

9 สิงหาคม 63

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา


ก่อนการเข้าสมัคร กรุณาชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 100 บาท
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่บัญชี 386-1-00442-9
กรอกรายละเอียด และอัพโหลดหลักฐานให้ครบถ้วนทุกข้อ
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณสรารัตน์ นุชจำรัส โทรศัพท์ : 095-0479042

จดหมายเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9
คลิกสมัครออนไลน์
คู่มือการใช้งานการสมัครออนไลน์