คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 ตำแหน่งอาจารย์  

       ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ผลาพิบูลย์ ชั้น 6 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือก **


Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University