คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 ตำแหน่งอาจารย์


ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ที่งานบริหารบุคคล ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 ในวันและเวลาทำการ


** ประกาศผลการคัดเลือก **


Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University