คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2-2563

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 10 มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

 

จำนวนทุนและรูปแบบของทุน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  จำนวน 5 ทุน ดังนี้

1.  สาขาวิชาการผดุงครรภ์ จำนวน 2 ทุน

2.  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก จำนวน 1 ทุน

3.  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ จำนวน 2 ทุน

 

ทั้งนี้สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 038-102827 ในวันและเวลาทำการ

 

**ประกาศรับสมัคร**

 

**ใบสมัคร**


Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University