คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์  

       ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


 ** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือก **

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University