คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

 

ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้ที่งานบริหารบุคคล ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 ในวันและเวลาทำการ

 

** ประกาศผลการคัดเลือก **


Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University