คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์


ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

** ประกาศรายชื่อ **

 

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University