คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา

          อัตราเงินเดือน 13,160 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          1.  ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กปฐมวัยมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี หรือได้รับการฝึกอบรมการดูแลเด็กปฐมวัย

          2.  มีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามวัยของเด็ก 


          ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึงวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ภายในเวลา 16.00 น. โดยสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.  สมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

2.  สมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายัง E-mail : prapasso@buu.ac.th และให้ชำระเงินค่าสมัครด้วยวิธีการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 3861004429 พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ทั้งนี้ให้นำเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัครที่ลงนามรับรองแล้วมายื่นในวันที่สอบคัดเลือก 

     สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102827 ในวันและเวลาทำการ


 ** ประกาศรับสมัคร **


** ใบสมัคร **Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University