คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 อัตรา

 

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

** ประกาศรายชื่อ **

 

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University