คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

        ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก**

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University