คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพที่สนใจเข้ารับการอบรม ฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 9

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

     คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพที่สนใจเข้ารับการอบรม

ฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 9
        เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวาสนา  ซิ้มเทียม โทร. 038-102886, 038-102845  (วันและเวลาราชการ)

ใบสมัคร
โบรชัวร์รายละเอียดโครงการและกำหนดการ
หนังสือเชิญ

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada