ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 2

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 2

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราขเทวี   ณ ศรีราชา    ขอเชิญเข้ารับการอบรม "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล

อบรมระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิธีการสมัคร (ผู้สมัครสามารถเลือกส่งเอกสารสมัคร หรือ สมัคร Online)

1. ส่งเอกสารใบสมัครได้ที่

คุณวาสนา  ซิ้มเทียม   (ฝ่ายบริการวิชาการ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ต. แสนสุข   อ.เมืองชลบุรี   จ.ชลบุรี  20131

2. สมัคร Online ได้ที่

    Click เพื่อสมัครออนไลน์

    ภายหลังสมัครออนไลน์ ขอให้ส่งหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในข้อ 1

 

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร  คนละ  45,000 บาท (รวมค่ากระเป๋า และเอกสาร)

ผู้เข้าร่วมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามระเบียบราชการ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน ธ.กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่บัญชี 386-1-00442-9

(กรุณาFAX สำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 038-393476)

หรือ ส่งทาง E-mail : wasanaa@buu.ac.th

          ** โปรดนำหลักฐานสำเนาโอนเงินมาแสดงในวันลงทะเบียน

 

หมายเหตุ  เมื่อการจัดอบรมดำเนินไปแล้ว ขอสงวนสิทธิ์งดคืนค่าลงทะเบียน

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดโครงการฯ ในกรณีที่มีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 30 คน

 

แผ่นพับ

ใบสมัคร

หนังสือเชิญอบรมฯ