คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 12 มกราคม พ.ศ. 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 ตำแหน่งอาจารย์ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1-3 มารายงานตัวเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ที่งานบริหารบุคคล สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/Dsvs2GrNGdrFu6529
 ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 ในวันและเวลาทำการContact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University