คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์


ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 09.00-10.00 น. สอบภาคปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เวลา 10.10-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบตรวจคัดกรองโควิด 19 เบื้องต้นด้วยตนเอง โดยการใช้ Antigen test kit (ATK) ภายใน 24 ชั่วโมง และส่งผลการตรวจมายัง E-mail : personnelnursingbuu@gmail.com ก่อนการสอบภาคปฏิบัติ


** ประกาศรายชื่อ **

 

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University