คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 22 กันยายน พ.ศ. 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2565   ตำแหน่ง อาจารย์

 

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันพุธที่  28  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมนพรัตน์  ชั้น  6  อาคาร ผศ.นพรัตน์  ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

** ประกาศรายชื่อ **

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University