ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “การให้บริการทางการแพทย์แม่นยำ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์และแนวทางในการดูแลผู้ป่วยทางพันธุศาสตร์”

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 26 เมษายน พ.ศ. 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมวิชาการ ในหัวข้อ

“การให้บริการทางการแพทย์แม่นยำ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์และแนวทางในการดูแลผู้ป่วยทางพันธุศาสตร์”
 

อบรม 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน

รุ่นที่ 1 วันที่ 4-10 พฤษภาคม 2566

รุ่นที่ 2 วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2566
 

ออนไลน์ ผ่าน ZOOM

พิเศษสถานที่ทำงานอยู่ในเขต EEC จ่ายเพียง 4,000 บาท

ผู้สนใจที่ทำงานอยู่นอกเขต EEC

ติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณวาสนา ซิ้มเทียม โทร 038-102886

สมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 พ.ค. 66

CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงทะเบียน https://forms.gle/9zaivAoYVRzf5RkD9

จดหมายเชิญ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2023-04-263103.pdf