ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการประชุมวิชาการ หลักการยศาสตร์ในการทำงาน การประเมินและการดูแลสุขภาพ

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ

“หลักการยศาสตร์ในการทำงาน การประเมินและการดูแลสุขภาพ”

ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566

Online 8 มิ.ย.66

Onsite 9 - 10 มิ.ย.66

ใครที่อยู่ในพื้นที่ EEC จ่ายแค่ 1,500 บาท

> ส่วนบุคคลทั่วไป นอกพื้นที่ EEC จ่ายเพียง 2,500 บาท เท่านั้น

สมัครด่วนวันนี้รับเพียง 70 ที่นั่งเท่านั้น 

CNEU 16.5 หน่วยคะแนน

ลงทะเบียน https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdRpAm6dS5KHl.../viewform

หนังสือเชิญ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2023-05-183146.pdf