ประชุมวิชาการ From Routine to C8 

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขยายเวลาการลงทะเบียน ราคา 4,888 บาทเท่านั้น!!

ประชุมวิชาการ
From Routine to C8 

ครบ 3 ขั้นตอน ได้ใบรับรอง "แน่นอน" 
วันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ลงทะเบียนภายในวันที่ 10 พ.ย. ราคา 4,888 บาท หลังจากกำหนด 5,888 บาท


ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3NJpqif-7N1sjTdTCKc4_cC4C7-wC_aOxrrIfoIirnQvt3w/viewform
รายละเอียดกิจกรรม https://me-qr.com/YXDeJA1T

หนังสือเชิญ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2023-10-313194.pdf

ของดจัดกรณีผู้สนใจน้อยกว่า 30 คน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวาสนา ซิ้มเทียม 038-102886