โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เรื่อง Stroke Nurse Basic Course

ผู้ประกาศ : นางสาว จริยาพร ช่างสี

วันที่ : 24 เมษายน พ.ศ. 2567

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เรื่อง Stroke Nurse Basic Course

ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/share/8zX8Wd7TkzkphRr1/?mibextid=WC7FNe

ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์: https://forms.gle/j1USKpRU9BeXTgMG6

กำหนดการ: https://drive.google.com/file/d/1JH5qUJvz9SERUE7BxQ3TMArPpAN89dHn/view?usp=sharing

หนังสือเชิญ: https://drive.google.com/file/d/1NsrSbOAgYYwtO_Aq8fp98bd9btMzm3N6/view?usp=sharing

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อ.หฤษฎ์ เซี่ยงหว็อง 062-1566414, คุณวาสนา ซิ้มเทียม 038-102886 (วันและเวลาราชการ)