โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 4

ผู้ประกาศ : นางสาว จริยาพร ช่างสี

วันที่ : 30 เมษายน พ.ศ. 2567

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 45,000 บาทต่อ 1 ท่าน

ใบสมัคร + รายละเอียดโครงการฯ: https://drive.google.com/drive/folders/1CwXrG5ybQlclimlwDVhtAVCc5pULP2pN?usp=drive_link

สมัครออนไลน์ที่ลิงก์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccv5asYBYxAN3TQ26ejQPM1pu_OYqIlzv7_ouaHKFyrTLh6Q/viewform

หนังสือเชิญ: https://drive.google.com/file/d/1JJS6A7GOZWinwRSRi_MsgAw8ynh_Nk8Y/view?usp=sharing

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผศ.ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม โทร. 081-6320170 (ประธานหลักสูตรฯ)

ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา โทร. 099-8915329 (ผู้ประสานงานหลักสูตร)

คุณวาสนา ซิ้มเทียม โทร 038-102886 (เจ้าหน้าที่ประสานงานรับสมัคร)

** หมายเหตุ เมื่อการจัดอบรมดำเนินไปแล้ว ขอสงวนสิทธิ์งดคืนค่าลงทะเบียน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดโครงการฯ ในกรณีที่มีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 25 คน